Akupunktur

IMG_0744Vid akupunkturbehandling sätts tunna sterila engångsnålar in i särskilda akupunkturpunkter belägna i muskulatur, senor eller bindväv. Enkelt förklaras det som händer med att impulser skickas genom nerver till hjärnan, via ryggmärgen. Som svar på stimuleringen reagerar kroppen på flera olika sätt; Blodcirkulationen ökar lokalt där nålarna är placerade.

Inkommande smärtsignaler, orsakade av själva nålsticket, hämmar grundsmärtan genom blockeringsmekanismer. Hjärnan aktiverar kroppens eget smärthämningssystem. Dessutom frisätts olika ämnen, t.ex. endorfin som bidrar till att minska smärtan. Efter behandlingen känner man sig ofta trött, lite övergående ömhet är inte heller ovanligt. Reaktionerna på behandlingen är dock individuella och kan variera från person till person.