Naprapati & naprapatisk behandling

Värk i kroppen uppstår då rörelse eller belastning tas ut ojämnt i kroppen och en viss del av kroppen får jobba alldeles för mycket. Oftast sker detta då andra områden i kroppen har ”stelnat till”.

Man som arbetar med krökt rygg
En sådan arbetsställning leder förmodligen till förr eller senare till smärta. Foto:Hector Landaeta/sxc.hu

Belastning och dålig rörelse skapar problem

Dålig rörelse leder till sämre muskelfunktion, man blir svag. Då muskeln mister en del av sin funktion hamnar ofta belastningen i senor och sen fästen vilket gör att skaderisken ökar. Det överbelastade området börjar då att krampa för att hindra oss att belasta området för mycket, då fortsatt belastning skulle kunna leda till att kroppen går sönder.

Stressen tär hårt

Fysisk och psykisk stress är vanliga orsaker till att många under kortare eller längre tid begränsas i sina liv och arbeten. Dagens samhälle ställer stora krav på att människor och företag ska vara friska. De personliga och ekonomiska konsekvenserna är väl kända men följande är ändå värt att påminna om: Sjukdomar och besvär från rörelseorganen är mycket vanligt förekommande, (omkring 80% av befolkningen drabbas av lindrigare eller svårare besvär någon gång under livet), detta leder ofta till begränsningar i vardagen, fritiden eller arbetslivet.

Förebyggande är nyckelordet

Naprapattjänst vill genom korta väntetider, ett professionellt omhändertagande, individuella behandlingsupplägg och nära samarbete med läkare och specialister erbjuda företag och privatpersoner effektiv och säker bedömning och behandling i syfte att förebygga och behandla smärta samt stelhet. Målsättningen är att förbättra kroppens funktion för att på så sätt snabbare kunna återgå till ett aktivt vardags, idrotts eller arbetsliv.

Vad behandlar en naprapat?

En naprapat utreder, behandlar och förebygger funktionsnedsättningar och smärttillstånd i muskler, leder, bindväv och senor. När samspelet mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar optimalt uppstår smärta. Exempel på smärt-tillstånd, som med gott resultat behandlas av naprapater, är:

 • ryggskott
 • nackspärr
 • musarm
 • spänningshuvudvärk och migrän
 • tennisarmbåge
 • axelbesvär
 • ländryggs och ischias smärtor
 • höft eller knäbesvär
 • käkledsbesvär.
 • hälsenebesvär

Att få tillbaka rörligheten

Behandlingen går ut på att man ska få mindre ont och få tillbaka till exempel rörlighet och styrka. Därefter läggs vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker som till exempel muskulär obalans eller brister i arbets-miljön. Det senare görs med individuellt anpassade träningsprogram, råd om arbetsställningar. Sammantaget gör detta naprapatin till ett mycket effektivt behandlingssystem där man först minskar smärtan, återställer funktionen och slutligen arbetar med att förebygga framtida besvär.
Hos Akuta Ryggjouren arbetar vi med följande metoder:

 • Manipulation (knäckning)
 • Mobilisering (stabilisering)
 • Muskelpressur
 • Massage
 • Muskeltöjning
 • Akupunktur
 • Elektroterapi
 • Träning

En naprapat betraktar kroppen som en funktionell helhet. Det innebär att det som man kallar rörelseapparaten, alltså skelett, muskler, leder, ligament, senor och nervsystem hänger ihop för att kunna utföra allt det som vi i vanliga fall (när vi inte har några besvär) gör utan att ens tänka på det. För en fullgod funktion krävs bl.a. rörlighet, stabilitet och uthållighet hos dessa delar av kroppen. Obalans i en eller flera av dessa delar kan resultera i värk eller funktionsnedsättning i någon del av rörelseorganen. Sådana besvär är oftast lokaliserade till nacke, skuldror, bröstrygg, ländrygg, höft eller knä.