Naprapatens behandling

Foto: Svenska Naprapatförbundet/Peter © Szamer

Vid första besöket är det viktigaste att komma fram till en bedömning av vad som kan orsaka besvären. Detta görs genom en genomgång av sjukdomshistoria samt en undersökning, därefter görs ett behandlingsupplägg.

En bred behandlingsarsenal gör att behandlingen kan anpassas till dina behov. Manipulations och mobiliserings-tekniker kan kombineras med massage, triggerpunktsbehandling och stretching. Vid behov används även; TENS,ultraljud och eller akupunktur. Behandlingen följs vanligtvis upp med individuella träningsprogram och råd om ergonomi för att i möjligaste mån undvika att besvären återkommer.

Vad är naprapati?

Naprapaten behandlar både muskler och leder för att nå en god rörlighet och funktion, vilket ger kroppen förutsättningar för att kunna fungera så bra som möjlighet. Naprapatbehandlingen sker med händerna och flera manuella behandlingsformer ingår. Oftast kombineras ledinriktade behandlingstekniker, exempelvis manipulation och mobilisering, med mjukdelsbehandling, massage och stretching. Vid behov används även akupunktur, ultraljud och TENS. För att nå ett bra och bestående resultat krävs det ofta att man själv tar del i behandlingen i form av hemövningar som är skräddarsydda för just det problem som personen söker för.

Foto: Svenska Naprapatförbundet/Peter © Szamer

Verksamhetsområdet naprapati innefattar att förebygga, utreda och behandla funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen. Som står att läsa under historik är grunden i behandlingen att finna orsaken till besväret, inte att enbart behandla symtomet.

Naprapatin korrigerar besvär

Målet med våra behandlingar är att, precis som ordet naprapati betyder, korrigera orsaken till besvären. Som patient får du först berätta om när och hur problemet har uppstått. Vi ställer kompletterande frågor, tittar på din hållning och ryggradens utseende för att bland annat se hur den påverkar höfter, fötter och knän.

Vi arbetar sedan med olika justeringstekniker i kombination med bl.a. massage och stretching.
Om du vet att du tillhör dem som med jämna mellanrum får problem med t.ex. ryggen, ska du naturligtvis göra allt för att förebygga besvären. Kanske utför du tungt kroppsarbete med många lyft eller påfrestar din kropp fysiskt på annat sätt? Låt oss hjälpa dig slippa problemen. Genom att besöka oss kontinuerligt kan vi tillsammans hinna före och minska risken att skadorna återuppstår.
Förebyggande vård handlar inte bara om behandlingar. Hos oss får du också råd om lämplig träning.

Varje människa har en unik kropp

Naprapaten betraktar kroppen som en helhet och behandlar den därefter. Vi hjälper Dig med smärttillstånd och spänningar i muskler och leder men även vid mer specifika besvär som exempelvis huvudvärk, nackspärr och ryggskott. Detta är bara några exempel på vad vi naprapater behandlar.

Foto: Svenska Naprapatförbundet/Peter © Szamer

Innan vi påbörjar vår behandling lyssnar vi noga på dina symtom. (Det du söker för). Olika specifika tester utförs för att kunna säkerställa en diagnos samt för att utesluta behandlingskomplikationer. Allt detta journalförs enligt socialstyrelsens riktlinjer. Enligt svensk lag lyder vi under tystnadsplikten. Naturligtvis är vi medlemmar i Svenska Naprapatförbundet och har därmed de patientförsäkringar som krävs.

Biverkningar och reaktioner

De vanligaste biverkningarna eller de s k behandlingsreaktionerna brukar vara ömhet i kroppen, träningsvärk, trötthet. Andra kan få huvudvärk eller känna sig lite yra. Det är inte ovanligt att man samma dag efter behandlingen upplever att man blivit sämre. Detta beror på att man genom behandlingen tar bort muskelkramparerna som försvarat dig från smärtan. Detta göra att kroppen initialt retar smärtan mer. Det är därför bra om man undviker allt som gör ont de första dagarna.

De symptom som behandlas kan i vissa fall förstärkas för att sedan minska inom loppet av dagar. Detta är normalt och kallas för behandlingsreaktion. Enkelt kan det förklaras med att man under behandlingen har retat de smärtsamma strukturerna. Det är viktigt att observera att en behandlingsreaktion är en normal och övergående reaktion och inte är något som håller i sig.