Naprapatbehandling

Foto: Svenska Naprapatförbundet/Peter © Szamer

Målet med behandlingen är att, precis som ordet naprapati betyder, korrigera orsaken till besvären.

Naprapaten behandlar både muskler och leder för att nå en god rörlighet och funktion, vilket ger kroppen förutsättningar för att kunna fungera så bra som möjligt.

Vid första besöket genomförs en fysisk undersökning samt en genomgång av din sjukdomshistorik. Detta för att komma fram till en bedömning av vad som kan ha orsakat besvären. Därefter görs en behandlingsplan. Behandlingen anpassas utifrån dina besvär och fysiska förutsättningar.

Olika specifika tester utförs för att kunna säkerställa en diagnos samt för att utesluta behandlingskomplikationer.

Naprapatbehandlingen utförs med händerna och flera manuella behandlingsmetoder ingår. Oftast kombineras ledinriktade behandlingstekniker, exempelvis manipulation och mobilisering, med mjukdelsbehandling, massage och stretching.

Vid behov används även akupunktur, ultraljud och TENS.

För att nå ett bra resultat krävs det ofta att man själv tar del i behandlingen i form av hemövningar som är skräddarsydda för just de problem som du sökt för.

Allt detta journalförs enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Enligt svensk lag lyder vi under tystnadsplikten. Jag är medlem i Svenska Naprapatförbundet och har därmed de patientförsäkringar som krävs.

Foto: Svenska Naprapatförbundet/Peter © Szamer

Biverkningar och reaktioner

De besvär/symptom som behandlas kan i vissa fall förstärkas för att sedan minska inom loppet av några dagar. Detta är normalt och kallas för en behandlingsreaktion.

Enkelt kan det förklaras med att man under behandlingen har retat de smärtsamma strukturerna. Det är viktigt att observera att en behandlingsreaktion är en normal och övergående reaktion och inte är något som håller i sig.