Tips & Råd

Nedan hittar du svaren på de vanligaste frågorna jag brukar få.

Värme eller kyla?_MG_1208_72dpi

Akuta besvär anser vi alltid ska behandlas med kyla. Både för att minska svullnad, irritation samt smärta. Värme kan vara avslappnade och behagligt men bör då användas vid långvariga och mer kroniska besvär.

Varför ska just du gå till en naprapat?

Det är väldigt vanligt att söka hjälp när man har akuta besvär, men det går även att behandla i förebyggande syfte. Det kan kanske tyckas vara en dålig jämförelse, men varför ska man borsta tänderna? Bland annat för att inte få karies, eller hur. Med det menar jag att vi i våra liv medvetet och omedvetet drar på oss spänningar och stelheter. Det är inte konstig att det kan leda till att man överbelastar eller så småningom får ont i kroppen. Kroppen kan behöva lite hjälp för att kunna läka sig. Vanliga smärttillstånd som behandlas kan du läsa om under rubriken naprapati.

Vad är ett ryggskott?

Kan definieras som akut smärta och rörelsesvårighet i nedre delen av ryggen. Upplevs ofta som en punktsmärta eller ömhet över en större del av ländryggen. Ibland kan en utstrålande smärta i benen upplevas. Ett ryggskott kan uppkomma akut, t.ex. under ett ovarsamt lyft, men kan även komma smygande ofta efter en aktivitet som är ovan för den drabbade.

Vad är ischias?

Ischias används vanligtvis lite slarvigt som en samlingsdiagnos för smärta som strålar ut i benet. När diagnosen används på detta sätt säger det ingenting om orsaken till att det strålar i benet. Det kan vara ett tryck på ischiasnerven, nervroten men det kan också vara en smärta som är refererad från muskler eller leder. Därför är det viktigt att utreda vad utstrålningen beror på.

Vad är ett kemiskt diskbråck?

Sedan ett antal år har man sett att diskbråck som alla andra vävnadsskador skapar en inflammation i skadeområdet. Inflammationen i sig är kemisk och inflammatoriska mediatorer i skadeområdet påverkar och retar i sin tur nervstrukturer vilket ger upphov till smärta. På detta sett kan man betrakta alla diskbråck som kemiska eller har potential att bli det.

Vad är nackspärr?

Kan definieras som akut smärta och rörelsesvårighet i nacken. Upplevs som smärta i nacken, ofta på ena sidan, som ökar vid rörelse. Kan även ge huvudvärk och strålande smärta i armarna. Uppkommer ofta efter att den drabbade har suttit i drag, arbetat alltför ensidigt eller för mycket. Personen kan ha en förkylning eller annan infektion “på gång”.

Vad är det för skillnad mellan en naprapat och en kiropraktor?

Både naprapat- och kiropraktikutbildningen är fyraårig och inriktad på anatomi, fysiologi och ortopedmedicinska ämnen. Den avslutas med klinisk tjänstgöring och därefter kan socialstyrelsen meddela legitimation. Kiropraktorns viktigaste behandlingsmetod är manipulation medan naprapaten förutom manipulation också behandlar med mobilisering, massage och stretching. Detta medför att naprapatens behandling lätt kan anpassas till ett stort antal människor.

Hur lång tid tar en behandling?

En behandling tar i regel 40-45 min.

Hur ofta/många gånger behöver jag gå?

Inom ramen för ett kvalitetssäkringsarbete utför Svenska Naprapatförbundet regelbundet en datainsamling. Vid den senaste datainsamlingen, 1998, som bygger på 323 patientfall, visar utvärderingen att det i genomsnitt krävs 3 behandlingar per besöksorsak. Det är dock viktigt att poängtera att beroende på besöksorsak kan antalet besök variera mycket.

Varför har jag ibland ont och känner mig öm efter behandlingen?

De symptom som behandlas kan i vissa fall förstärkas för att sedan minska inom loppet av dagar. Detta är normalt och kallas för behandlingsreaktion. Enkelt kan det förklaras med att man under behandlingen har retat de smärtsamma strukturerna. Det är viktigt att observera att en behandlingsreaktion är en normal och övergående reaktion och inte är något som håller i sig.

Vad betyder naprapat?

Ordet kommer av det Tjeckiska ordet “napravit” som betyder korrigera och det grekiska “pathos” som betyder lidande.

Vad betyder akupunktur?

Ordet aku- betyder nål och punktera att gå igenom.

Hur lång är utbildningen till naprapat?

Utbildningen omfattar fyra års studier fördelade på humanbiologiska, medicinska, samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen, samt ämnet manuell medicin. För att erhålla legitimation krävs utöver detta praktisk tjänstgöring i form av ett års handledd heltidstjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård.

Varför är ni ej anslutna till försäkringskassan?

Det finns idag cirka 20 stycken vårdavtal tecknade med legitimerade naprapater fördelat över hela Sverige. Antalet vårdavtal ökar hela tiden. Den främsta anledningen till att inte fler avtal tecknas anges av landstingen vara bristande ekonomi.

När skall man uppsöka naprapat?

Att uppsöka naprapat direkt är att föredra. Detta innebär att man i de flesta fall kan få bättre och snabbare behandlingsresultat vilket minskar antalet behandlingstillfällen och därmed spar man på lidande, tid och pengar.

Hur gammal är naprapatin som behandlingsform?

Naprapatin grundades av Oakley Smith som var kiropraktor för över 100 år sedan.
Behandlingsmetoden kom till Sverige för drygt 30 år sedan.

Vad är skillnaden mellan naprapati och kiropraktik?

Grundtanken i de båda behandlingsmetoderna är den samma, ryggens rörelse och funktion är avgörande för behandlingsresultatet. Naprapatin är en gren från kiropraktiken där en större vikt läggs vid mjukdelsbehandling.

Är det lång väntetid innan man kan få behandling?

Vårt mål är att hjälpa dig samma dag du ringer.

Hur många behandlingar krävs?

Svårt att säga något generellt då detta är beroende av hur länge man haft problem, hur flitig man själv är i rehabiliteringen osv. Vi ställer dock höga krav på oss själva och vill se att vi påverkar besväret under de inledande behandlingarna. I svåra fall kan röntgen behövas.

Vad är det som knakar och gör det ont?

Knaket kommer av att man påverkar mjukdelarna kring leden samt att en förändring i ledens kemi skapas. Nej, att justera ryggen gör inte ont.

Behandlar ni barn?

Ja, vi behandlar barn men behandlingsmetoderna blir något begränsade.

Behöver jag en remiss och gäller frikort?

Någon remiss krävs inte för att komma till oss. Frikort gäller inte.

Hur uppstår värk?

Värk i kroppen uppstår då rörelse eller belastning tas ut ojämnt i kroppen och en viss del av kroppen får jobba alldeles för mycket. Oftast sker detta då andra områden i kroppen har ”stelnat till”. Dålig rörelse leder till sämre muskelfunktion, man blir svag. Då muskeln mister en del av sin funktion hamnar ofta belastningen i senor och sen fästen vilket gör att skaderisken ökar. Det överbelastade området börjar då att krampa för att hindra oss att belasta området för mycket, då fortsatt belastning skulle kunna leda till att kroppen går sönder.