Tips & Råd

Nedan hittar du svaren på de vanligaste frågorna jag brukar få.

Hur uppstår värk?

Värk i kroppen uppstår då rörelse eller belastning tas ut ojämnt i kroppen och en viss del av kroppen får jobba alldeles för mycket. Oftast sker detta då andra områden i kroppen har ”stelnat till”. Dålig rörelse leder till sämre muskelfunktion, man blir svag. Då muskeln mister en del av sin funktion hamnar ofta belastningen i senor och senfästen vilket gör att skaderisken ökar. Det överbelastade området börjar då att krampa för att hindra oss att belasta området för mycket, då fortsatt belastning skulle kunna leda till att kroppen går sönder.

Värme eller kyla?

Akuta besvär anser jag nästan alltid ska behandlas med kyla både för att minska svullnad, irritation samt smärta. Värme används mer vanligt när man känner sig spänd och stel över ett lokalt område eller vid kroniska besvär.

Vad är ett ryggskott?

Kan definieras som akut smärta och rörelsesvårighet i nedre delen av ryggen. Upplevs ofta som en punktsmärta eller ömhet över en större del av ländryggen. Ibland kan en utstrålande smärta i benen upplevas. Ett ryggskott kan uppkomma akut, till exempel. under ett ovarsamt lyft, men kan även komma smygande.

Varför ska just du gå till en naprapat?

Det är väldigt vanligt att söka hjälp när man har akuta besvär, men det går även att behandla i förebyggande syfte. Det kan kanske tyckas vara en dålig jämförelse, men varför ska man borsta tänderna? Bland annat för att inte få karies, eller hur. Med det menar jag att vi i våra liv medvetet och omedvetet drar på oss spänningar och stelheter. Det är inte konstig att det kan leda till att man överbelastar eller så småningom får ont i kroppen. Kroppen kan behöva lite hjälp för att kunna läka sig. Vanliga smärttillstånd som behandlas kan du läsa om under rubriken naprapati.

Vad är ett diskbråck?

Diskbråck innebär att det blivit en spricka eller skada i någon av diskarna som sitter mellan ryggkotorna. Det gör att innehållet i disken kan bukta ut och bilda ett bråck. Vanliga symtom är smärta och domningar eller svaghet i en arm eller ett ben. Bråcket kan också trycka mot nerver, och ge smärta som strålar längs nerven. Du kan få diskbråck i hela ryggraden men det är vanligast att få diskbråck i nedre delen av ryggen, som kallas ländryggen. En vanlig form av påverkan på nerver från ett sådant diskbråck är smärta som strålar ut i benet, ofta benämnd ischias.

Vad är nackspärr?

Kan definieras som akut smärta och rörelsesvårighet i nacken. Upplevs som smärta i nacken, ofta på ena sidan, som ökar vid rörelse. Kan även ge huvudvärk och strålande smärta i armarna. Uppkommer ofta efter att den drabbade har suttit i drag, arbetat alltför ensidigt eller för mycket.

Vad är det för skillnad mellan en naprapat och en kiropraktor?

Både naprapat- och kiropraktikutbildningen är fyraårig och inriktad på anatomi, fysiologi och ortopedmedicinska ämnen. Den avslutas med klinisk tjänstgöring och därefter kan Socialstyrelsen meddela legitimation. Kiropraktorns viktigaste behandlingsmetod är manipulation medan naprapaten förutom manipulation också behandlar med mobilisering, massage och stretching.

Hur lång tid tar en behandling?

En behandling tar i regel 40-45 min.

Hur ofta/många gånger behöver jag gå?

Enligt undersökning gjord av Naprapatförbundet så behövs det i genomsnitt 3 behandlingar per besöksorsak. Det är dock viktigt att poängtera att beroende på besöksorsak kan antalet besök variera mycket.

Varför har jag ibland ont och känner mig öm efter behandlingen?

De symptom som behandlas kan i vissa fall förstärkas för att sedan minska inom loppet av dagar. Detta är normalt och kallas för behandlingsreaktion. Enkelt kan det förklaras med att man under behandlingen har retat de smärtsamma strukturerna. Det är viktigt att observera att en behandlingsreaktion är en normal och övergående reaktion och inte är något som håller i sig.

Vad betyder naprapat?

Ordet kommer av det tjeckiska ordet ”napravit” som betyder korrigera och det grekiska ”pathos” som betyder lidande.

Vad betyder akupunktur?

Ordet aku- betyder nål och punktera att gå igenom.

Hur lång är utbildningen till naprapat?

Utbildningen omfattar fyra års studier fördelade på humanbiologiska, medicinska, samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen, samt ämnet manuell medicin. För att erhålla legitimation krävs utöver detta praktisk tjänstgöring i form av ett års handledd heltidstjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård.

När skall man uppsöka naprapat?

Att uppsöka naprapat direkt är att föredra. Detta innebär att man i de flesta fall kan få bättre och snabbare behandlingsresultat vilket minskar antalet behandlingstillfällen och därmed spar man på lidande, tid och pengar.

Hur gammal är naprapatin som behandlingsform?

Naprapatin grundades av Oakley Smith som var kiropraktor för över 100 år sedan.
Naprapathögskolan i Sverige grundades år 1970.

Behöver jag en remiss och gäller frikort?

Någon remiss krävs inte för att komma till oss. Frikort gäller inte.